เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
2 serial
 วารสาร
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 3 บาท
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
4 Res
 งานวิจัย
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 3 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 3 บาท
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
6 P
 พ็อกเก็ตบุ๊ค
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 3 บาท
7 MUS
 เพลง ซีดีและคาราโอเกะ
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
8 Mg
 นิตยสาร
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกได้ 4 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 3 บาท
9 M
 แผนที่
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
10 Fic
 นวนิยาย
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
11 CD
 มัลติมีเดีย
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
12 bk
 หนังสือ
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 3 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 3 บาท
13 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
นักศึกษาฝึกงาน   ยืมออกไม่ได้
ผู้เข้าอบรม รพ.สต รุ่น 4   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกภายนอก   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1   ยืมออกไม่ได้
ผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 2   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา รุ่น 32   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 33   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 34   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 35   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 36   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษารุ่น 37   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.